Skåne

Miljoner till Skånes äldrevård

Landstinget i Skåne har tilldelats 51 457 000 kronor i stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Även kommunerna i Skåne har fått stimulansbidrag för äldrevård, sammanlagt 121 593 000 kronor.

Totalt har regeringen beslutat att dela ut 1,3 miljarder i stimulansbidrag till Sveriges kommuner och landsting för vård av äldre. 45 miljoner kommer utöver detta att gå till personer som vårdar eller stödjer närstående