Skåne

Fint badvatten enligt nya tester

Badvattnet runt Skånes kuster och i sjöarna tycks vara prima enligt dom prover som togs i förra veckan.

På alla platser är vattnet rent från bakterier och alger, med få undantag.

Bara Fria bad i Helsingborg, Osbysjön och Barnviken vid Sibbarp fick en liten anmärkning för bakteriehalten.

Enda stället i Skåne man noterade alger är i Tjörnarpssjön, men det kan ändra sig fort.

Skånes varmaste bad får man i Osbysjön där det är 25 grader enligt smittskyddsinstitutets hemsida Badplatsen.