Skåne

Anhörigvårdare ska få mer stöd

Regeringen avsätter nu 45 miljoner kronor till stöd för personer som vårdar eller stödjer närstående. Av de här pengarna får Hässleholms kommun nästan en miljon kronor.

I Sverige finns idag omkring 650 000 personer som vårdar anhöriga i någon mån. För att avlasta dessa har kommunerna tidigare fått ansöka om pengar från lässtyrelsen men nu får man alltså en summa från socialstyrelsen.

Från den första juli i år är kommunerna nämligen skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga.

--  Jag tror det var nödvändigt nu med den här finanskrisen, man ska spara pengar överallt, lagen gör att det blir särskild påtryckning på kommunerna att fortsätta, säger Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent i Hässleholm.

När nu kommunerna fått besked om vilken summa de har att röra sig med börjar arbetet med att bestämma hur man på bästa sätt ska använda pengarna.

--  Det som har diskuterats är utbildning till personal, anhöriga och politiker, säger Kerstin Beyhammar.