Skåne

Koppling mellan fräknar och cancer

Människor med fräknar eller födelsemärken löper ökad risk att få hudcancer av typen malignt melanom. Nu har forskare i Lund varit med och kartlagt det genetiska sambandet.

Den internationella forskargrupp som gjort studien konstaterar också, att sambandet mellan melanom och gener som är kopplade till rödhårighet och fräknighet visat sig vara ännu starkare än man väntade sig på förhand.

Studien omfattar 10 000 personer, varav 400 i södra Sverige