Öresund

Fartyget varnades före kraschen

Det norska fartyget Sundstraum som körde in i tankern Kapitan Lus i Drogdenrännan i fredags varnades före olyckan.

Varningen kom från den gemensamma dansk-svenska radarövervakningen i Öresund som funnits i drygt två år. 

Peter Ståhl på VTS Sound, den dansk-svenska radarövervakningen i Malmö begär, uppgifter från tankern Meriom Glory som är på väg genom Drogdenrännan. Hon är ett av de dryga 3 000 fartyg som passerar sundet varje månad och som övervakas av VTS Sound. 

De varnade i fredags när norska Sundstraum kom alltför nära maltesiska Kapitan Lus som var på väg från St Petersburg med råuran, berättar Andreas Bach, tillförordnad chef på VTS Sound. 

– Vi tyckte att det låg på lite fel position i farleden. Efter detta etablerade de en kommunikation mellan fartygen direkt, säger han. 

Men ändå blev det en kollision som kan ha berott på ett tekniskt fel som gjorde att Sundstraum inte kunde gira som tänkt.

Nu väntar Kapitan Lus i Frihamnen i Köpenhamn på reparation. Råuranet har lastats om och gått vidare med ett annat fartyg.

Det är ungefär fem gånger varje månad som VTS Sound ingriper på något sätt mot sjötrafiken och Andreas Bach anser att övervakningen fungerar och förebygger olyckor.