Östra Göinge

Länsrätten river upp ormbeslutet

Östra Göinge kommun får inte förbjuda giftormar i flerbostadshus. Nu slår länsrätten fast att kommunen överskridit sina befogenheter och måste riva upp beslutet.

Regeln kom till efter att en Knislingebo ansökte om tillstånd att ha 49 giftormar hemma. 

Enligt länsrätten får kommunen inte ha generella regler för ormhållning.

Men det var aldrig syftet, säger socialdemokraten Anders Bengtsson, ordförande i nämnden som fattade beslutet, dåvarande miljö- och byggnämnden. 

Man hade tänkt att även i fortsättningen pröva varje ärende för sig, uppger han för lokaltidningarna.