Kristianstad

Nosaby församling kritiseras igen

Arbetsmiljöverket skriver i en rapport att det fortfarande finns brister i arbetsmiljön i Nosaby församling.

Bland annat måste kyrkorådets ansvar för medarbetarsamtal med kyrkoherden och administrationen förtydligas. 

Verket skriver också att skriftliga riskbedömningar behöver redovisas. 

Den 14 oktober kommer ärendet att följas upp.