Skåne

Lantbrukare ska få enskild rådgivning

Länsstyrelsen i Skåne satsar nästan 20 miljoner kronor på att utbilda lantbrukare och andra på landsbygden i bland annat kommunikation och ekologi.

Målet är hållbar utveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

En av de stora bitarna blir enskild rådgivning ute på gårdarna. 

Satsningen pågår i höst och nästa vår.