Skåne

Konkurserna ökar i Skåne

Under första halvåret i år gick 538 företag i Skåne i konkurs. Det är en ökning med 58 procent jämfört med samma period i fjol.

Även under juni månad ökade konkurserna jämfört med juni förra året. 

Juni 2008 gick 64 skånska företag i konkurs, och samma månad i år var det 86 stycken, en ökning med 34 procent.