Skåne

Friskolor bromsas av dåligt elevantal

Det är många program på Skånes gymnasiala friskolor som inte kommer att sätta igång som planerat i höst - det är helt enkelt för få elever som har sökt.

I många fall gäller det redan etablerade friskolor som hade tänkt utöka sitt urval av gymnasieprogram, men det finns också skolor som inte kommer att starta alls.

Thorens Business schools tre planerade program i Malmö kommer inte igång, inte heller Framtidsgymnasiet i Helsingborg och i Kristianstad lägger MRgymnasiet ner efter tre år.

– Vi märker att det delvis är en minskning av det totala antalet elever och samtidigt är det också ett ökat antal aktörer, säger Anders Hvarfner som är vd på skolan Vittra som hade planerat att starta gymnasium i Helsingborg och Malmö.

I Malmö har det aldrig funnits så många gymnasieskolor som nu, och i höst kommer 25-30 procent av eleverna att gå på friskolor. Och andelen kommer att bli ännu större de kommande åren, menar Ann-Marie Nord som är chef för gymnasieintagningen i Malmö.

– Vi räknar med en ökad andel elever i fristående skolor för varje år, men inte lika snabbt ökande som vi förutspådde för bara tre år sedan. Det har stannat av lite, säger hon.