Skåne

Allt vanligare med bensinstölder

Sen början av nittiotalet har antalet smitare som kör iväg utan att betala ökat med hundrafemtio procent säjer bensinbranchen.

--  Det har ökat här också men vi är inte de mest drabbade, det händer en eller två gånger i veckan, säger Daniel Andreasson på en Okåkuåttamack i Helsingborg.

Varje år knycks det bensin för omkring femtio miljoner kronor i Sverige säger branchorganisationen Svensk Bensinhandel. Förr var det här ett litet problem men det har växt.

--  Vanligtvis är det utländska eller falska plåtar, så du kan inte ta dem på det, säger Daniel Andreasson.