Kristianstad

Ny förskola efter skolflytt

Till nästa sommar står både Väskolan och Öllsjöskolan i Kristianstad klara efter omfattande ombyggnader. På onsdagen presenterade barn- och ungdomsnämnden i Kristianstad vad som ska hända med Talldalskolan efter att eleverna flyttat därifrån till Väskolan.

Från början tänkte man lägga förskolekomplexet på Skepparslöv skola som också kommer stå tom när eleverna där flyttar till Ölsjö, men nu anser man att Talldalskolan är mer strategiskt placerad för en sådan verksamhet. Skepparslöv skola kommer troligtvis säljas och göras om till bostäder.

Sju avdelningar och runt 120 barn är tanken. Den stora skolbyggnaden skulle behöva anpassas och i runda slängar kan kostnaden hamna på upp mot 20 miljoner kronor.

Men det är pengar som man tror få igen i ett längre perspektiv, säger socialdemokratiska Anders Tell som är vice ordförande i barn- och untbildningsnämnden.