Osby

Korgfabrik blir byggnadsminne

Spånkorgsfabriken i Lönsboda i Osby kommun förklaras som byggnadsminne. Korgfabriken i Lönsboda är den sista bevarade spånkorgsfabriken i Sverige.

Den beskrivs som en välbevarad småskalig industrianläggning med en i stort sett oförändrad inredning och Länsstyrelsen anser att byggnaden har så stort kulturhistoriskt värde att en byggnadsminnesförklaring är väl motiverad.

Verksamheten i spånkorgsfabriken i Lönsboda startade 1918 och drevs till 1978. Under första halvan av 1900-talet var spånkorgstillverkningen ett viktigt komplement till jordbruket i Göinge.