Skåne

Tågen har inte rullstolsanpassats

Det kan bli jobbigt för funktionshindrade som vill åka tåg mellan Malmö och Stockholm.

Veolia har börjat konkurrera med SJ på den sträckan efter avregleringen av järnvägsnätet i förra veckan. 

Men företaget har inte anpassat sina vagnar så att personer med funktionsnedsättningar kan åka med. 

Det har en rullstolsburen man från Lund upptäckt. 

Veolia säger att man inte hunnit anpassa vagnarna till rullstolsburna.