Simrishamn

Överklagar beslut om konstverk

Simrihamns kommun ger sig inte, utan kommer att överklaga länsstyrelsen krav på bygglov för Kivik Art Center. Det beslutade myndighetsnämnden på ett extrainsatt möte på torsdagskvällen.

Det har nu gått ett par veckor sedan Länstyrelsen fattade sitt beslut i frågan om Kivik Art Center och om konstverken där på Lilla Stenshuvud, ska kräva bygglov eller inte.

Länstyrelsen sa att konstverken bör bygglovsprövas och gav därmed den överklagande grannen Ulf Lundell rätt.

Men, Simrishamn kommuns myndighetsnämnd som är de som fattade det ursprungliga beslutet om att verken inte kräver bygglov håller fast vid det och överklagar nu till Länsrätten.

Det betämde man på ett extrainsatt möte på torsdagskvällen, extrainsatt för att tiden för överklagan bara är tre veckor. Ordförande på mötet var socialdemokraten Birgitta Englander och hon säger till nyheterna att nämnden anser att beslutet är korrekt och att den expertis de konsulterade innan beslutet fattades var eniga om att konst inte ska prövas enligt Plan- och bygglagen. Hon säger vidare att då rättsläget är så oklart både vad det gäller juridisk text och praxis på området så bör det prövas av högre instans. 

Och nu kommer ärendet alltså att avgöras i Länsrätten.