Skåne

Länsstyrelsen anmäls igen

Länsstyrelsen i Skåne JO-anmäls. Det är länsstyrelsens arbete med att starta djurskydds- och veterinärenheten som på nytt anmäls av en privatperson.

Redan nu finns en anmälan mot länsstyrelsen i Skåne hos Justitieombudsmannen.

Några av de saker som tas upp i anmälan är Sveriges Radios avslöjanden att personalen uppmanats att bryta mot lagen. Det var chefsjurist Per Almström som talade om för personalen att "Vi har inte tillräckligt mycket pengar för att göra allt det som står i lagen och då får vi välja ut det som gör bäst nytta."