Kristianstad

Tidigare politiker kan fråntas djur

Den tidigare Kristianstadspolitikern Hilver Nilsson riskerar nu att få sina djur omhändertagna av Länsstyrelsen. Han har sedan den 30 april djurförbud och skulle därför göra sig av med sina djur.

Enligt länsstyrelsen har det ännu inte skett och därför kan det bli aktuellt att omhänderta djuren. Hilver Nilsson har till den 17 juli på sig att redovisa vad som hänt med hans djur.

Hilver Nilsson satt tidigare i partistyrelsen för Kristianstadsbygdens framtid och representerade partiet i kommunens Agenda 21-grupp.