Österlen

Företagare fick år med expertråd

För ett år sedan blev Christine Arvidsson från Östra Herrestad utvald att få vara med i mentorsprojektet Qlara Adept som nätverket Qlara startade. Under året har hon fått möjlighet att utveckla sig själv och sitt företag med hjälp av mentorer och expertråd.

Qlara adept heter det, mentorsprojektet som hönsamamman, som Christine Arvidsson skämtsamt kallar sig har deltagit. Hönsamamman till de 40 000 hönorna och äggföretaget på Östra Herrestad boställe.

Qlara är ett nätverk för kvinnliga företagare på Österlen.