Helsingborg

Pengar ska förbättra SFI

Flera kommuner får bidrag till kvalitetshöjning av svenskundervisning för invandrare. I Skåne får kommunerna Helsingborg, Landskrona och Trelleborg sammanlagt tre miljoner kronor till satsningarna.

Meningen är att fler SFI-studerande ska lära sig svenska för att bli självständiga och för att kunna få jobb.

Kommunerna Helsingborg, Landskrona och Trelleborg får olika summor för insatserna. Helsingborgs kommun får 1,5 miljoner kronor, Landskrona kommun får en miljon och Trelleborg får en halv miljon.

Hittills har man olika förslag på hur bidraget ska användas och det avgör kommunerna själva. Man kan till exempel satsa på kompetensutveckling av SFI-lärarna, ha SFI i kombination med praktik, eller bättre nivågruppering och bättre yrkesspicifik SFI.