Simrishamn

Får yttra sig om plattform i havet

Simrishamns kommun ger nu Sjöfartsverket möjlighet att yttra sig angående en bygglovsansökan. Ansökan gäller planerna på att bygga en plattform på 500 kvadratmeter på grundet Nedjan utanför Simrishamns hamninlopp.

Plattformen är tänkt att rymma en servering och dessutom en undervattenshiss för att locka besökare till att se Östersjön underifrån.

Bakom planerna står Handelshuset Österlen med bland andra den folkpartistiske kommunpolitikern Jarl Kemnefeldt i täten. I ansökan menar man att en expolatering inte bör vara ett större hinder för sjöfarten än vad grundet redan är och påpekar att en sådant här projekt stämmer väl in i både Simrishamns marina profil och nutidsmänniskan längtan efter upplevelser.

Eventuellt svar från Sjöfartsverket ska ha inkommit den 22 juli.