Skåne

Effekterna av svininfluensan ska minskas

Uppdaterad kl 17:16

Nu rustar Region Skåne för att möta den nya influensan, svininfluensan, i höst. Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet meddelade på onsdagen att den svenska strategin mot svininfluensan framför allt ska rikta in sig på att minska effekterna.

-- Nu har vi ingen möjlighet att stoppa den, utan nu får vi möta den och ta hand om dem som behöver våra insatser bäst, säger smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson.

Det är istället för att lägga ner resurser för att förhindra spridningen som resurserna istället koncentreras resurserna på att minska effekterna av svininfluensan.

Den senaste månaden har drygt 40 skåningar drabbats av svininfluensan. Majoriteten av dem har fått smittan i samband med någon utlandsresa. Skåne rustar för att klara en stor spridning av svininfluensan i höst. Man räknar med att folk kanske kommer insjukna redan i september och planeringen av vaccination är i full gång.

– Vi ska vara väldigt glada över att vaccintillverkningen har kommit igång så fort som den gjort. Om fabrikanterna håller vad de lovar har vi vaccin i Sverige redan i slutet av septemper, säger smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson.

Vissa grupper i samhället kan komma att bli prioriterade när vaccinationen mot svininfluensa kommer igång i september. Det gäller bland annat tågpersonal. Och personalen på DSB First är oroliga över att de ska bli smittade av svininfluensan, när de träffar hundratals resenärer på jobbet varje dag.

– Framförallt barnföräldrar som jobbar på tågen är oroliga, säger Mikael Yang, lokförare och ordförande för fackföreningen Seko Öresundstågen.

Företag kan arbeta förebyggande genom att se till att flera personer kan sköta specifika arbetsuppgifter. Verksamheterna kan också skriva avtal med pensionerad personal, diskutera lösningar med bemanningsföretag eller med aktörer som bedriver liknande verksamhet.

Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare i Skåne säger att vissa grupper i samhället som håller på med samhällsviktiga verksamheter kan komma att få prioriterad vaccination.

– Man har under det gångna året gått igenom vilka grupper som kan räknas som samhällsviktiga och det är bland annat inom transportsektorn, säger smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson.

Kommunikationschef Irene Lippold på DSB First som har ansvar för Öresundstågen i Sverige och Danmark berättar att de har ansökt att personalen ska få prioriterad vaccination.

– Vi har i både Sverige och Danmark gått ut och försökt påverka de som beslutar om vaccination till prioriterade grupper , säger Irene Lippold.