Kristianstad/Falkenberg

Foder såldes felmärkt

Lantmännens fabriker i Åhus och Falkenberg har av misstag sålt foder med genmodifierad majs i. Det är ett parti majs från Polen som visat sig innehålla för hög gmo-halt för att kunna användas som gmo-fri vara.

– Vi upptäckte det när vi gjorde analyser, säger Maud Albrektson som är kvalitetschef hos Lantmännen.

Nu informeras kunderna. Ett brev går ut till ett 60-tal bönder i Halland och Skåne, men Lantmännen förväntar sig inte att de kommer att vilja byta sitt foder. De flesta har antagligen redan hunnit ge det till sina djur och praktiskt har det ingen betydelse säger Maud Albrektson. Djuren tar inte skada och till exempel KRAV-producenter använder annat foder, så det får ingen betydelse för märkningen i nästa led. Lantmännen vill mest varna för att följa bestämmelserna runt gmo.