Hässleholm

Anmäler stressig sjukhusavdelning

Ett skyddsombud på Hässleholms sjukhus anmäler situationen på närsjukvårdsavdelningen där till Arbetsmiljöverket.

Under sommaren har vårdplatserna och bemanningen dragits ner. Det har varit överbeläggning och trots att extrapersonal tagits in är situationen stessig.

Skyddsombudet skriver att personalen känner sig splittrad och frustrerad över situationen och om den fortgår finns risker för patientsäkerheten.

Skyddsombudet begär att arbetsgivaren ska upprätta och genomföra en handlingsplan.