Skåne

Oklart hur stöd till solceller ska fördelas

Intresset för det nya stödet för solceller är stort. Men det finns fortfarande en del frågetecken. Länsstyrelsen, som handlägger stödet, har nämligen inte fått veta hur mycket pengar som skåningarna får dela på.

Från och med den första juli så kan den som vill installera solceller söka bidrag. Femtio miljoner kronor är det som ligger i potten. Men bara sexton dagar efter införandet står det redan klart att de pengarna inte kommer att räcka till.

Bara här i Skåne har 25 ansökningar hunnit trilla ner hos länsstyrelsen, till en summa av 17 miljoner kronor.

Men den som sökt kan inte vänta sig svar från Birgitta Vadkvist på länsstyrelsen på ett tag. Energimyndigheten har nämligen inte bestämt hur pengarna ska fördelas över riket.

Det är heller inte bestämt än vilka urvalskriterier som energimyndigheten kommer att använda sig av när det ska beslutas om vem som får del av den 50 miljoner kronor stora kakan. Och därför så är Birgitta Vadkvist nu mån om att få in ansökningarna så snabbt som möjlig och gärna digitalt via Enerimyndighetens hemsida.

– Vi vet ju inte idag vad Energimyndigheten kommer har för fördelningsprincip, men är det så att det blir datum är det viktigt att vi får in ansökningarna snabb.