Österlen

Nu ska matavfallet sorteras ut

Nästa höst ska även Österlenbor få börja sortera sina sopor. Det står klart nu när ÖKRAB, Österlens kommunala renhållningsaktiebolag, har beslutat att dra igång med utsortering av matavfall hösten 2010.

Sedan en tid finns ett nationellt mål som säger att 35 procent av matavfallet från storkök, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll ska behandlas biologiskt år 2010. 

Till att börja med blir det 1 400 hushåll i centrala Tomelilla, Simrishamn och Gärsnäs som kommer att få lära sig den ädla konsten att lägga mat och biologiskt nedbrytbart i en påse av majsstärkelse i en tunna och det gamla vanliga brännbara i en annan. 

För två tunnor blir det efter noga övervägande och studiebesök i andra kommuner, där en del, till exempel Hörby och Höör, har tunnor med två fack. 

Då finns risken att det blir sammanblandning, tänkte Ökrab. Så trots att det kan bli platskrävande i soprum och på infarter är fördelarna med två tunnor större, det säger Bertil Hansson, controller på Ökrab till nyheterna.  

Nu planerar ÖKRAB att dra igång den stora informationskampanj som kommer att krävas, material tas fram och en informatör kommer att anställas – allt för att se till att Österlenborna ska veta allt om hur det ska gå till att slänga soporna nästa höst.