Arkeologer gräver i Lya

BÅSTAD. En arkeologisk utredning pågår nu av mark i Lya på Hallandsåsen i väntan på miljööverdomstolens beslut om tunnelbygget.
Banverket fortsätter med med vissa undersökningar i väntan på beslutet. Just nu pågår en arkeologisk utredning av den mark i Lya där det kan bli aktuellt med en borrarbetsplats, om den så kallade Möllebackszonen ska förbehandlas från markytan. Utredningen ska lämnas till länsstyrelsen som sedan avgör hur omfattande arkeologiska undersökningar som behövs.