Nästa års fiskekvoter klara

ÖSTERSJÖN. Östersjöländerna avslutade på fredagen förhandlingarna om nästa års torskfiskekvoter.
Och fisket kommer att bli betydligt mer omfattande än vad forskare anser lämpligt om man ska kunna förhindra utfiskning.
Den totala kvoten för torsk i Östersjön blir 61 600 ton. Det är en sänkning från årets 75 000 ton. Men sänkningen är ändå betydligt blygsammare än vad Internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn har rekommenderat. Rådet har satt en högsta gräns på 43 000 ton. – Jag är nöjd med resultatet av förhandlingarna, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Vi hade naturligtvis helst sett att man hade följt den biologiska rådgivningen på 43 000 , men resultatet är ändå ett steg i rätt riktning.