Skåneprotest mot LSS-förslag

SKÅNE. Kommunförbundet i Skåne protesterar mot regeringens förslag om att kommunerna ska få ta ett större ansvar för verksamheten inom ramen för Lagen om Särskilt Stöd, LSS.
I praktiken innebär det mindre bidrag från staten. I ett brev till regeringen uttrycker Kommunförbundet i Skåne sitt missnöje med förslaget och kräver att staten ska ta det fulla ekonomiska ansvaret. Kommunförbundet skriver i brevet att det kan bli tal om skattehöjningar i de skånska kommunerna för verksamheteh ska kunna finansieras.