Vill belöna drogfrihet med körkort

SIMRISHAMN. Ungdomar som avstår från droger ska belönas med ett körkort.
Det föreslår moderaterna i Simrishamn i en motion till kommunfullmäktige.
Enligt förslaget ska varje elev i årskurs sju skriva på ett kontrakt om att avstå från droger. De som inte bryter kontraktet innan de fyller 18 år och som dessutom bor kvar i kommunen får ersättning för en körkortsutbildning. Moderaterna hänvisar till en enkät som visar att många unga använder droger och att det procentuellt sett finns en större droganvändning hos unga i Simrishamns kommun jämfört med övriga Skåne.