Vägverket utbildar sig själva i säkerhet

SKÅNE. Godstransporterna i Skåne är många, och har ofta varit föremål för konflikter när det gäller miljö och säkerhet. Nu har Vägverket i Skåne uppmärksammat problemen, och som en del i deras verksamhet ska dom nu utbilda sig själva.
Det finns idag brister i Vägverkets kunskap om hur gods transporteras i länet. En kartläggning ska också visa vad som transporteras, och vart. Med ökad kunskap hoppas vägverket i längden kunna göra vägar säkrare och göra transporterna mer miljövänliga.