Ny skånsk tågsträcka utreds

SKÅNE. Banverket utreder nu förutsättningarna för en ny tågsträcka mellan Malmö och Kristianstad och vidare till Blekinge - den så kallade Skånediagonalen.
Projektet finns inte med i Banverkets ordinarie investeringsplan för 2015. Men ett nytt EU-projekt, det så kallade Baltic Gateway, öppnar nu för möjligheten att utreda sträckan, skriver Sydsvenskan. Ett förslag är att sträckan ska gå från Kristianstad via Kristianstad airport till Hörby, Lund och Malmö.