Öppna arbetslösheten ökar

SKÅNE. 31 800 skåningar var öppet arbetslösa i slutet av september.
Det är en ökning med 5 000 från september i fjor.
Enligt länsarbetsnämnden beror ökningen på att färre deltar i arbetsmarknadsprogram i år. Men antalet lediga jobb som anmälts till arbetsförmedlingen i Skåne har också minskat från 42 000 till 37 500 under perioden.