Fraktar bort arbetsbodarna från Lya

BÅSTAD. Tunnelbyggarna Skanska-Vinci forslar nu bort de arbetsbodar och silor som stått kvar på provborrningsarbetsplatsen uppe i Lya på Hallandsåsen.
Endast en cementplatta i anslutning till borrhålet och staketet runt arbetsplatsen kommer att bli kvar i avvaktan på om provborrningarna ska återupptas eller anses vara avslutade.
Det bygglov som Skanska-Vinci har för arbetsplatsen går ut den 1 december, men företaget redan bestämt sig för att söka en förlängning hos Båstads kommun. Det var i juli i år som provborrningarna avbröts sedan cement och bentonitlera läckt ut i Lyabäcken och bland annat orsakat fiskdöd.