Barrträden ska bort från nationalparken

SÖDERÅSEN. All granskog i Söderåsens nationalpark ska avverkas.
Totalt handlar det om 126 hektar skog som under årens lopp planterats i området men inte är naturlig vegetation. Förutom gran handlar det också om rödek och tysk lönn.
Målet är att Söderåsens nationalpark bara ska ha ädellövskog så att de djur och växter som är typiska för området kan överleva.