Hoppet kvar för Bassholma skola

ÄNGELHOLM. Kommunledningen i Ängelholm öppnar nu för en fortsatt drift av den nedläggningshotade skolan i Bassholma utanför Munka-Ljungby.
Skolans framtid ska utredas i nära samråd med föräldragruppen på skolan, bygdesamordnare och rektorer.
Tidigast i februari nästa år fattar sedan kommunen ett beslut om skolan.