Jämför kleptomaner med homosexuella

LUND. En nyutnämnd professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet ifrågasätter i sin forskning varför kleptomani är kriminaliserat men inte homosexualitet.
Både professorns kolleger och teologkåren har reagerat skarp på jämförelsen.
Det är i boken Homoerotik som professor Chrys Caragounis jämför inre drifter och deras kontrollerbarhet. Han skriver att det är ett "högst tvivelaktigt resonemang" att kleptomanen men inte den homosexuella av samhället "hålls ansvarig för sina handlingar". Vidare att det är "en schizofren situation" och "dubbel måttstock" när samhället "genom att acceptera homosexualitet diskriminerar kleptomanen".