Vill inte ha borrarbetsplats i Lya

LYA. Banverkets planer på att täta tunnlarna genom Hallandsåsen från markytan och anlägga en stor borrarbetsplats i Lya uppe på åsen väcker protester.
2 416 personer har skrivit under aktionsgruppen Rädda Lyas protestlistor, som på måndagsmorgonen överlämnades till kommunalrådet Lars Elofson i Båstad.