Järnvägshalka botas med gelégrus

SKÅNE. Ett nytt medel för att förebygga halka på järnvägsspår har bidragit till att tågförseningarna minskat med 30 procent i Banverkets södra banregion.
Under tre års tid har Banverket testat ett geléaktigt grus, som läggs ut och klibbar fast på rälsen för att öka friktionen. Samtidigt har man utvecklat maskiner för att kunna lägga ut gelé- och grusblandningen från samma maskiner, som tvättar spåren med vatten. De halkkänsliga sluttningarna uppför Hallandsåsen är en av de bansträckor, där medlet visat sig ha stor framgång.