Facket kritiserar Swedish Meats

KRISTIANSTAD. Livsmedelsarbetareförbundet kritiserar de aviserade neddragningarna på Swedish Meats i Kristianstad och Kävlinge.
Facket ställer inte upp på att det försvinner 110 jobb från Kristianstad när avdelningen för smörgåsmat flyttas till Kävlinge.
Livsmedelsarbetareförbundet efterlyser en annan lösning. Flytten är tänkt att ske vid halvårsskiftet 2005.