Tunneln får byggas färdigt

BÅSTAD. Miljööverdomstolen gav på fredagen klartecken till Banverket att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås.
Banverket får låta hundra liter vatten i sekunden läcka ut i samband med bygget, enligt domstolen.
Domstolen ställer krav på att berget ska tätas i olika omfattning innan borrningen sker för att tillståndet inte ska överskridas. Banverket ska också återföra vatten till vissa känsliga områden på åsen.

– Men det går inte att bygga tunneln på ett miljösäkert sätt och det har Banverket redan visat.Det säger Staffan Seeberg från aktionsgruppen Rädda Lya till TT i en kommentar till domen.Aktionsgruppen protesterar bland annat emot Banverkets planer på att borra 800 borrhål från markytan i området runt Lya.