Projekt ska utveckla skånsk mat

SKÅNE. Just nu har en utvecklingssatsning på nya skånska livsmedel och livsmedelsanknutna tjänster dragit i gång i Skåne. Satsningen, som kallas Innovation i Gränsland, har en budget på 200 miljoner kronor under tio år.
Enligt Magnus Lagnevik, som är professor i ekonomi vid Lund International Food Studies vid Lunds Universitet, kommer man framför allt att satsa på tvärvetenskapliga projekt inom fyra områden; Mat och hälsa, bekväm mat i stor skala, internationell marknadsföring och innovation. Skåne står för nästan hälften av Sveriges livsmedelsproduktion och här finns goda utvecklingsmöjligheter, enligt Magnus Lagnevik.