Banverket inväntar inte polisutredning

BÅSTAD. Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci kommer inte invänta resultatet av polisutredningen kring utsläppet i Lyabäcken på Hallandsåsen, innan man fortsätter med tunnelbygget.
Detta trots att man direkt efter utsläppet i juli var eniga med Båstads kommun och länsstyrelsen om att invänta polisutredningen innan man gick vidare med bygget. Tidspressen att få klart tillstånd och beställningar innan årsskiftet gör att man nu fortskrider med projektet. Enligt projektchef Christer Möller har Banverket redan förutsatt att läckan i Lyabäcken kom från provborrningshålet och därför vidtagit alla åtgärder som behövs.