Östersjöfiskare får trålbidrag

Svenska yrkesfiskare har slutit ett avtal med bolaget Nord Stream, som planerar för ett gasledningsbygge på Östersjöns botten.

De ska få bidrag till inköp av ny trålutrustning, som ska kunna användas i området runt gasledningen.

Ett 40-tal fiskare som arbetar i farvattnen kring Bornholm berörs.

Det handlar om ett bidrag på drygt 300 000 kronor per berört fiskefartyg. Pengarna ska gå till inköp och testning av den nya utrusningen samt utbildning i hur den ska användas.