Kristianstad

Bäst akut hjärtvård i Kristianstad

Den bästa akuta hjärtvården i Skåne får patienterna i Malmö och Kristianstad. Det konstaterar Hjärt-lungfonden i sin senaste årsrapport med ett kvalitetsindex för hjärtvården under 2008. Och vården har överlag blivit bättre i Sverige de senaste åren.

Bland de sju bästa i landet 2008 finns två av Skånesjukhusen, nämligen Malmö och Kristianstad som båda förbättrat sig betydligt sedan förra mätningen 2006.

Men det finns fortfarande stora skillnader i hur sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer, menar Roger Höglund på Hjärt-lungfonden.

Enligt Hjärt-lungfondens index klarar inte sjukhusen i Ystad, Ängelholm och Hässleholm av miniminivån, och Roger Höglund anser att det nu måste till en diskussion kring hur även dessa sjukhus ska klara miniminivån.

Indexet bygger på data från de svenska hjärt-kärl-registren och utgår från i hur stor utsträckning sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer. De handlar om att erbjuda åtgärder som bedöms kunna förlänga livet på patienterna efter en hjärtinfarkt. Till exempel kranskärlsröntgen.