Helsingborg

Politiker kommer till sjukhuspersonal

Politiker i Helsingborg kommer nu att gå bredvid nattpersonalen på akutmottagningen lasarettet. Anledningen är protester från personalen när deras arbetssituation blir tuffare.

Nattpersonalen på Helsingborgs akutmottagning har skrivit brev till alla regionpolitiker för att berätta om sin arbetssituation.

Efter nyår får nattsköterskorna längre arbetstid. De ska arbeta ytterligare två nätter under en femveckorsperiod.

De uppmanar politikerna att gå bredvid dem en natt för att förstå hur de har det.

Nu har socialdemokraterna svarat nattsköterskorna och tackat ja. Regionrådet Uno Aldegren och Yvonne Augustin i vårdproduktionsberedningen vill gå med en natt i oktober.