Präster lär sig bemöta funktionshindrade

ÄNGELHOLM. Nu ska präster, församlingspedagoger och musiker i svenska kyrkan lära sig mer om damp, ADHD och dyslexi. Vid två kurstillfällen ska två representanter från varje stift lära sig mer om de funktionshinder som de ofta möter bland sina konfirmander.
Maria Isberg är präst i Barkåkra församling utanför Ängelholm och hon är en av representanterna från Lunds stift. Hon tycker att den här kursen är betydelsefull för arbetet med konfirmander: - Den här gruppen av konfirmander tillhör en grupp som också finns i våra församlingar och därför är det viktigt att vi lär oss möta dem, säger hon.
Utbildningen är uppdelad på två kurstillfällen. I april nästa år åker alla deltagarna på en nio dagar lång kurs på Mallorca. Deltagarna ska i sin tur föra kunskapen vidare inom sitt stift. Tanken med kursen är att ungdomar med speciella behov nu ska få rätt bemötande och anpassad undervisning i sin konfirmandgrupp.