Östersjön

Ganska lite olja upptäckt i havskontroll

Kustbevakningen hittade bara tre utsläpp av mineralolja i det utökade övervakningsprojekt som genomfördes i Östersjön den senaste veckan. Däremot hittade Kustbevakningen flera utsläpp av vegetabilisk olja.

De oljeutsläpp som kustbevakningen upptäckte var förhållandevis små, det minsta uppskattades till fem liter och det största på omkring 300 liter. Eftersom man inte såg exakt vilka fartyg som släppt ut oljan kommer de ansvariga heller inte kunna ställas inför rätta.

Av de 18 utsläpp man upptäckte var 15 stycken vegetabiliskolja, så som fiskolja och palmolja, den oljan är inte giftig och därför heller olaglig att släppa ut, men den kan ändå ställa till problem för miljön. Enligt Svenska miljöinstitutet kan den tillexempel göra det besvärligt för fåglar när den fastnar i fjäderdräketen, dessutom det går åt mycket syre till att bryta ner den växtbaserade oljan vilket bidrar till övergödningen.

Utsläppen av petroleum baserad olja från fartyg verkar dock minska enligt Lars Welming på Kustbevakningen, något som går hand i hand med miljökvalitetsmålet, att utsläppen av olja ska vara försumbar 2010, något som riksdagen beslutade om för tio år sen.

– Den totala volymen illegalt utsläppt olja minskar, säger Lars Welming som är stabschef för kustbevakningsflyget.