Riksdagsutfrågning om tunnelbygget

STOCKHOLM. Den 30 oktober blir det en offentlig utfrågning i riksdagen om tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Utfrågningen ordnas av trafikutskottet, som vill få en lägesbild av den komplicerade frågan.
Banverkets generaldirektör Bo Bylund kommer att medverka i utfrågningen liksom representanter för Hallandsåskommittén och Båstads kommun.