Förslag om bot mot kattplåga

HÄSSLEHOLM. Miljökontoret i Hässleholm föreslår Jordbruksverket att utreda hur det växande problemet med förvildade katter ska kunna lösas.
Bland annat föreslås någon form av tillstånd för att man ska få skänka bort eller sälja katter. Enligt miljökontoret i Hässleholm föds det alldeles för många katter, som förvildas och far illa. Läget har förvärrats de senaste åren, eftersom en dom 2001 gör det svårt för myndigheterna att avliva katter som är förvildade.