Båstad

Fortsatt ovisst för Bjäresystrarna

Uppdaterat ljud kl 16.15
Framtiden för Sveriges enda privata distriktssköterskemottagning Bjäresystrarna i Förslöv är fortfarande oviss. Men förhoppningar finns om att lösningen blir ett samarbete med Förslöv vårdcentral.

Bjäresystrarnas mottagning ligger i Förslöv på Bjärehalvön och måste på grund av Hälsoval Skåne, ha ett avtal med en vårdcentral för att kunna fortsätta. 

Ett alternativ att samarbeta med en privat vårdcentral i Vejbystrand har fallit och det åttaåriga samarbetet med Region Skånes vårdcentral i Förslöv kan inte fortsätta om det inte görs en upphandling. 

Från början såg det ut som om Bjäresystrarna skulle tvingas stänga 30 september då avtalet med Region Skåne löpte ut. Sen dess har avtalet förlängts med tre månader i hopp om att man ska hitta en lösning. Men den privata vårdcentralen i Vejbystrand kommer inte att starta, och det är oklart om Region Skåne vill göra den upphandling som behövs för att Bjäresystrarna ska kunna fortsätta samarbeta med vårdcentralen i Förslöv. Ett alternativ som dock Bjäresystrarna själva hoppas på. 

– Det är ju det som känns naturligast eftersom det är dem vi har jobbat med i snart åtta år och det har fungerat fantastiskt bra, säger Lena Malm-Larsson och Helena Karlsson från Bjäresystrarna. 

Region Skånes vårdcentral i Förslöv måste göra en upphandling om den ska skriva avtal med en privat distriktssköterskemottagning. Och då finns det inga garantier för att Bjäresystrarna får avtalet. Görs det ingen upphandling måste vårdcentralen anställa egna distriktssköterskor. 

– Vi har ett alldeles utmärkt samarbete som vi som vi är väldigt nöjda med så därför ser vi att det är den absolut mest gynnsamma situationen att vi kan fortsätta, säger Lisbeth Johansson som är verksamhetschef för Förslövs vårdcentral.